Antroposofisk voksenvejleder

 

Efteruddannelse for pædagoger

 

 

 

Retur til forside  

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Moduler & datoer  

Praktisk information

Kompetencer - hvad lærer jeg?

Undervisere

Undervisningstemaer  og datoer foråret 2020

Fredag den 10. Januar 2020 kl. 9-16
Dag 1: Mødet med det andet menneske

Rollen som voksenvejleder

Systematik i arbejdet med at vejlede

ntroduktion af ny medarbejder på arbejdspladsen

Hvordan voksnes temperament påvirker evnen til at lære

Fredag den 31. Januar 2020 kl. 9-16
Dag 2: Menneskets livsveje og livstemaer

Hvordan alder og modenhed påvirker læring

Vejlederens fokus og rolle i forhold til at vejlede mennesker i forskellige aldre og med forskellige udfordringer

Lørdag den 1. Februar 2020 kl. 9-16
Dag 3: Læringsprocesser I

Hvordan lærer det voksne menneske?

Hvad kan hindre og fremme at et menneske kan lære?

Hvordan kan vejledning hjælpe et menneske til at overvinde sine barrierer for at lære?
Fredag den 28. Februar 2020 kl. 9-16
Dag 4: Samtaler I

Hvordan forberedes en god vejledningssamtale?

Hvordan forløber en god samtale?

Hvordan får en samtale struktur og mening i forhold til et læringsforløb?


Lørdag den 29. Februar 2020 kl. 9-16
Dag 5: Læringsprocesser II

Hvordan tilrettelægges læringsforløb for forskellige typer af voksne, som vi møder?

Brug af inspirationskatalog til at finde frem til relevante øveområder ud fra praktikantens forudsætninger

Fredag den 27. Marts 2020 kl. 9-16
Dag 6: Samtaler II

Udveksling af praktiske erfaringer med at vejlede og bruge efteruddannelsens læring og værktøjer

Samtaler om svære emner og konfliktstof

Evaluering af egen læring og af forløbet.