Antroposofisk voksenvejleder

 

Efteruddannelse for pædagoger

 

 

 

Retur til forside  

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Moduler & datoer  

Praktisk information

Kompetencer - hvad lærer jeg?

Undervisere

Hvad kan en antroposofisk voksenvejleder?

Færdigheder og kompetencer
En voksenvejleder kan efter uddannelsen:

afklare, afstemme og evaluere forventninger til praktik- og udviklingsforløb,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere læreprocesser med relevante øvemuligheder,

vejlede en voksen i at udføre praktiske og pædagogiske opgaver,

støtte en voksen, som står i en udfordrende læringssituation,

hjælpe en voksen med at formulere videre udviklingsmål ud fra egne forudsætninger.
Viden og forståelse
En voksenvejleder har:

viden om relevante øveområder, som kan anvendes til at udvikle et voksent menneske til at varetage arbejdsopgaver i et Rudolf Steiner-dagtilbud,

viden om, hvordan menneskets alder og modenhed påvirker læring,

viden om, hvordan et menneskets livsvej, erfaringer og temperament påvirker evnen til at lære og ændre adfærd,

viden om læringsprocesser og blokeringer for at lære,

viden om det ligeværdige og frie menneskemøde mellem voksne,

viden om relevante samtale- og feedback-metoder.