Antroposofisk voksenvejleder


Efteruddannelse for pædagoger
Retur til forside  

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Moduler & datoer  

Praktisk information

Kompetencer - hvad lærer jeg?

Undervisere

Praktiske oplysninger om antroposofisk voksenvejleder


Målgruppe

Pædagoger og andre, som vejleder voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud, fx studerende, EGU-elever, jobpraktikanter og kolleger på arbejdspladsen.


Andre med interesse i at tilrettelægge læringsforløb for voksne ud fra et antroposofisk menneskesyn er meget velkomne.


Pris

Uddannelsen koster kr. 8.500 og det dækker omkostninger til undervisning, undervisnings-materialer og forplejning (morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe).


Deltagerne sørger selv for overnatning. Der muligt at overnatte på vandrehjemmet til almindelige priser, og det er også muligt at overnatte på Audonicon for kr. 125 pr overnatning.


Tilmelding

Tilmeldingsfrist til hold 4 er den 1. Juni 2022. Tilmelding til kontakt@praktikvejleder.dk.