Antroposofisk voksenvejleder


Efteruddannelse for pædagoger
Retur til forside  

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Moduler & datoer  

Praktisk information

Kompetencer - hvad lærer jeg?

Undervisere

Praktiske oplysninger om antroposofisk voksenvejleder


Målgruppe

Pædagoger og andre, som vejleder voksne i at arbejde i et Rudolf Steiner-dagtilbud, fx studerende, EGU-elever, jobpraktikanter og kolleger på arbejdspladsen.


Andre med interesse i at tilrettelægge læringsforløb for voksne ud fra et antroposofisk menneskesyn er meget velkomne.


Pris

Kr. 7.800 for den første deltager fra en institution, herefter kr. 7.000 pr. følgende deltagere fra samme institution på samme hold.


Deltagerne sørger selv for overnatning. Der muligt at overnatte Dalum konferencecenter for 500 kroner incl. morgenmad. Aftensmad + kage kan tilkøbes for kr. 240.


Tilmelding

Tilmeldingsfrist til hold 3 er den 1. oktober 2020. Tilmelding til kontakt@praktikvejleder.dk.