Antroposofisk praktikvejleder

 

Efteruddannelse for pædagoger

 

 

 

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Forside Om uddannelsen Praktik-værktøjer Ledelse Kontakt + links
Uddannelsen er et tllbud til deltagerne at lære kunsten at vejlede et andet menneske ud fra Rudolf Steiners menneskesyn.

Det handler om at skabe et menneskemøde med et andet menneske (praktikanten), at lede en god samtale (tale, lytte, forstå) samt at varetage samtaler om konflikter og udfordrende emner.

Vejlederen skal forstå, hvordan man fremmer selvstændig læring ved at give praktikanten relevante øvelsesmuligheder.

En vejleder skal også være bevidst om, hvordan forholdet mellem vejleder og studerende (den anden voksne) skifter i forskellige situationer i hverdagen:

Hvornår er man to ligeværdige voksne mennesker?

Hvornår er vejlederen en fagligt kompetent voksen, som vejleder en anden voksen i et fag?

Og hvornår er man som medmenneske respektfuld og ydmyg over for et andet menneskes livsudfordringer?

Læring foregår som en indre fordøjelses- og erkendel-sesproces i mennesket. Vejledning må også foregå ud fra en forståelse af, hvor den studerende er i denne proces.

 

Her må vejlederen arbejde med at formidle erfaringer fra egen læring af det pædagogiske arbejde. På uddannelsen arbejdes der med, hvad der hindrer og fremmer læring hos et menneske, samt hvordan man vejleder et andet menneske til at overvinde hindringer i en læringsproces.

 

Praktikvejledning handler også om at kunne formulere en skriftlig udtalelse, som skal give den studerende en nøgtern og ordentlig feedback i forhold til læringsmål for de forskellige praktikophold.

 

Uddannelsen sigter på at skabe en erkendelsesproces, samt på at klæde vejlederen på til det ydre arbejde i vejledningen, som handler om mødet med den studerende og at tilrettelægge konkrete læringsforløb.

 

Læs artikel om uddannelsen her.

 

 

 

Uddannelsens temaer