Antroposofisk praktikvejleder

 

Efteruddannelse for pædagoger

 

 

 

KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Forside Om uddannelsen Praktik-værktøjer Ledelse Kontakt + links
Viden og forståelse
Praktikvejlederen har efter uddannelsen:

Kendskab til øveområder og kompetencemål for de forskellige praktikperioder,

viden om, hvordan modenhed påvirker læring,

viden om, hvordan et menneskets livsvej (biografi, temperament og livstemaer) påvirker læring,

viden om læringsprocesser og blokeringer for at lære,

viden om det ligeværdige og frie menneskemøde mellem praktikant og vejleder,

viden om relevante samtale- og feedbackmetoder.
Færdigheder og kompetencer
Praktikvejlederen kan efter uddannelsen:

Afklare, afstemme og evaluere forventninger til praktikperioden,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere praktikforløb med øvemuligheder, der gør det muligt at opnå praktikperiodens kompetencemål,

vejlede praktikanten i at udføre konkrete pædagogiske opgaver,

støtte praktikanten gennem krævende læringssituationer,

hjælpe praktikanten med at formulere videre  udviklingsmål,

udarbejde praktikudtalelser som giver konstruktiv feedback på øveområder og kompetencemål, samt konkrete forslag til udviklingsområder.

Hvad kan en antroposofisk praktikvejleder?