Antroposofisk praktikvejleder


Efteruddannelse for pædagoger
KONTAKT  E: kontakt@praktikvejleder.dk • M: 5149 0705

Læring foregår som en indre fordøjelses- og erkendel-sesproces i mennesket. Vejledning må også foregå ud fra en forståelse af, hvor den studerende er i denne proces.


Her må vejlederen arbejde med at formidle erfaringer fra egen læring af det pædagogiske arbejde. På uddannelsen arbejdes der med, hvad der hindrer og fremmer læring hos et menneske, samt hvordan man vejleder et andet menneske til at overvinde hindringer i en læringsproces.


Praktikvejledning handler også om at kunne formulere en skriftlig udtalelse, som skal give den studerende en nøgtern og ordentlig feedback i forhold til læringsmål for de forskellige praktikophold.


Uddannelsen sigter på at skabe en erkendelsesproces, samt på at klæde vejlederen på til det ydre arbejde i vejledningen, som handler om mødet med den studerende og at tilrettelægge konkrete læringsforløb.


Læs artikel om uddannelsen her.
Uddannelsens temaer